Artsíbo ng Kagila-gilalás

Ang Matatapang

2015-06-30 19.26.27

Kahapon ko pa pinag-iisipan: matatapang lang ang may kakayahang malungkot, lahat ng iba pa, ang mahihina, nauuwi sa paglimot, o pagkabaliw, o pagpapatiwakal. Saksi ang buhay ng marami-rami na ring manunulat sa katotohanan nito. Gusto kong matawa. Ibig sabihin, dapat akong matuwa dahil nakakayanan ko pang maging malungkot. ۞Basahin

Across the Universe

across-the-universe-strawberry

Detalye ng album cover ng Across the Universe OST.


I was so high last night I knew something that would really make me feel down was going to happen sooner or later. It happened sooner than I imagined. ۞Basahin

Back to Kris, or On Masks

2015-07-22 15.59.12

I’ve long seen this vision: a series of returns, like the incessant rainfall that kept me here in the Pinoy department until before nine in the evening last night, or the succesion of BLTB-Tritran-JamLiner-Jacliner buses moving toward the south––headed to my homecity, where seven lakes have memories of their own, perhaps so different from the ones that continue to haunt my poetry. ۞Basahin

INFJ

sticker happy

Detalye ng album cover ng Sticker Happy ng Eraserheads.


A. and I had a misunderstanding last night, Kris. But does the fact that I acknowledge that there was a misunderstanding mean that I am really clueless about our problem? How could I possibly understand that we failed to understand one another? ۞Basahin

Ways of Exile

AAA000

I woke up a few minutes before nine. I set my alarm at 7:30, but I dozed off as soon as I shut my cellphone off when it alarmed. I went to the City Hall to get my cedula. I saw PM there; he actually saw me first. He seemed to be getting heavier everytime I see him. I found out that he finally finished his course. The graduation was last April 1. I should have teased him, Kris, on why I didn’t get any invitation for the graduation. ۞Basahin

April Begins

2015-06-29 07.27.02-1 2

April begins. And so do many new things in my life. This should have been a welcome letter for you, Kris, but I realized that you were never really gone. Not for a single day. Last night, I fell asleep earlier than I thought I would. ۞Basahin

Bypassing Kundiman

adaptation-dvd-cover-22

Detalye ng poster ng Adaptation.


I am going home to San Pablo this afternoon––after almost three months of staying here in QC to finish the sem. ۞Basahin

Lipat-Bahay

2015-07-11 13.54.43

Naglipat na kami ng mga gamit kagabi. Salamat kay John, at sa kotse niya; medyo napadali ang buhay namin. Sina Erick at Dennis ang nakakita sa dorm na iyon nung isang gabi. Serendipity. Sa isang banda, nakabuti pang hindi kami natuloy sa Sunrise. Nakamura na kami (PhP1,800/mo. kasama na ang tubig at kuryente; may dalawang ref at stove), mas malawak pa ang espasyo kaysa sa tinitirahan namin ngayon. ۞Basahin

Libro ang Kausap

Malena1

Detalye mula sa poster ng Malena.


Kasama kong kumain sa Burger King sina Dennis at Erick. Iniwan ko na sila roon. Mukhang may probema pa sa bahay na lilipatan sana namin. Bahala na bukas. Kung bakit naman kasi lagi na lamang akong naghihintay ng kasunod na suweldo. Simula sa summer, sana’y hindi na ako ganito. Bakit ba nauso ang pag-iipon? Kahit pakikisama tuloy, parang pinag-iipunan mo rin. Para i-withdraw sa hinaharap kung saka-sakali? Kung mababasa ito ni Dennis, o ni Erick, o ni AJ, tiyak na alam nila ang ibig kong sabihin. Naging private joke na ‘yun sa bahay. Pero ngayon, hindi ko na magawang matawa. ۞Basahin

Búhay at Pagsusulat

2015-04-11 19.19.49

Kanina habang nasa Filipiniana ng Rizal Library at binabasa ang mga sanaysay ni Tinio sa Philippine Studies, dinalaw na naman ako ng pangangailangang makapagsulat agad. Mabuti’t lagi kong dala-dala ang journal ko (na bihirang-bihirang masulatan — wala pa sa 1/4 ang may sulat gayong Hulyo ko pa binili). ۞Basahin

Laging May Simula

IMG_0342

Laging may simula. Madalas lang, hindi ko alam kung paano. Marami-rami pang papel ng mga estudyante na kailangang iwasto. Tatlong papers kay Sir Mike. Isang papel kay Ma’am Beni. Rebisyon ng mga tula. Paglipat sa bagong apartment. Hindi ko alam kung paano ko nagagawang umupo ngayon dito at maki-blog. Kung paano ako naengganyo matapos matagpuan ang blog ng mga kakilala. ۞Basahin

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers