Artsíbo ng Kagila-gilalás

Pagsasánay Blg. 3 & Pagsasánay Blg. 4

2013-02-17 12.12.05

Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon 2015 sa Ateneo. ۞Basahin

Basta, ‘Tay

2015-04-11 19.19.49 2

BILANG PAHABOL sa pagdiriwang ng Araw ng mga Ama, narito ang isang tula na nalathala sa aklat kong Pag-aabang sa Kundiman: Isang Tulambúhay. ۞Basahin

Adaptasyong Filipino ng mga Banyagang Anyong Tradisyonal ng Tula

2013-04-07 10.05.13

Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon 2015 sa Ateneo. ۞Basahin

Mga Anyo ng Katutubong Pagtulâ

2013-04-07 10.07.42

Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon 2015 sa Ateneo. ۞Basahin

Pagsasánay Blg. 2

2015-01-07 17.43.51

Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon 2015 sa Ateneo. ۞Basahin

Mga Panayam para sa Blog Tour ng Si Janus Sílang at ang Tiyanak ng Tábon

BILANG BAHAGI ng blog tour para sa Si Janus Sílang at ang Tiyanak ng Tábon na nilahukan ng iba’t ibang bloggers noong 27 Abril hanggang 3 Mayo 2014, kinapanayam ako kaugnay ng aking pagsusulat ng aklat para sa iba’t ibang blog. Nasa ibaba ang mga tugon ko para sa iba’t ibang panayam. Pansinin na sa kabila ng halos pagkakapare-pareho ng mga tanong, sinikap kong sagutin ang mga iyon sa iba’t ibang paraan. Paalala na rin ito sa mga nakapagbasá na ng Book 1 sa nalalapít nang paglabas ng Book 2. ۞Basahin

Ang Pagong at ang Matsing (1889) ni José Rizal

MatsingStranglingPagong-Stills

Noong 1889, inilathalâ ni José Rizal sa Trubner’s Record ng London ang “Dalawang Pabulang Silanganin,” isang pagtutulad sa kuwentong-bayan ng Filipinas at Japan. Kasama rito ang kuwentong “Ang Pagong at ang Matsing,” na isinulat mismo ni Rizal sa Ingles. ۞Basahin

Raffle #1: Libro ni Bienvenido Lumbera + 2 Journals

IMG_7792

Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng Rafflecopter giveaway dito sa Artsíbo ng Kagila-gilalás mula ngayong tanghali ng Araw ng Kalayaan 2015 hanggang sa tanghali ng susunod na Linggo, 21 Hunyo. I-click lang ang link ng Rafflecopter giveaway para malaman kung paano makilahok at magpadala ng entries. ۞Basahin

101 Kagila-gilalás na Nilaláng

nilalang_product-shot 2

UNA KONG AKLAT NA SANGGUNIAN ng mga kagila-gilalás na nilalang sa Filipinas ang 101 Kagila-gilalás na Nilaláng na inilathala ng Adarna House ngayong 2015. Mabibili na ang aklat sa mga book store at sa mismong website ng Adarna. Tigib ng larawan ang aklat na likha nina  Leo Kempis Ang, Sergio Bumatay III, Mico Dimagiba, JC Galag, Kat Matias, Jap Mikel, Harry Monzon, Stephen Prestado, Conrad Raquel, at Borg Sinaban. Maaaring tingnan at idagdag ang aklat sa iyong GoodReads account dito. ۞Basahin

Tatlong Tala para sa Nagsisimulang Magsulat

2015-01-17 21.13.19

Nauna kong isinulat ang mga ito noong 2–18 Agosto 2014 bilang serye ng mga tala sa Svbtle nang bahagyang magkaroon ng problema noon ang WordPress. Nakasulat ito sa Ingles, dahil paminsan-minsang akong nag-iilusyon na may kabuluhan ang sinasabi ko nang lampas sa imahinasyon ko ng totoong mambabasa ko. ۞Basahin

May Okey pa ba sa Filipino?

2015-01-17 17.39.04

[Nauna kong binasa ang sanaysay na ito para sa Blue Bag Talks ng Loyola Schools noong 20 Setyembre 2006 sa harap ng ilang kapwa-guro sa Ateneo. Napapanahon pa rin sa ngayon sa harap ng usapin ng pag-aalis ng Filipino sa kolehiyo sa maraming pamantasan bunsod ng CHED Memorandum Blg. 20–2013.] ۞Basahin

Di-Nalathalang Panayam sa Pagsusulat ng Janus Sílang

Fan art mula sa Janus Silang Fan Art Site.

Mula sa Janus Silang Fan Art Site.

PAGKALABAS NG Si Janus Sílang at ang Tiyanak ng Tábon noong isang taon, kinapanayam ako ng isang taga-GMA News Online tungkol sa nobela para sa kanilang site. Pinaglaanan ko ng panahon ang pagsagot sa mga tanong sa email (Mayo 18 sa Gmail ko) pero sa pagkakaalam ko, hindi na nalathala ang panayam. ۞Basahin

Si Janus Sílang at ang Tiyanak ng Tábon

cropped-janus-silang-tiyanak-ng-tabon-cover-02-14-141

UNA SA SERYE ng aking nobelang YA na nakatuon sa buhay ni Janus Sílang ang Si Janus Sílang at ang Tiyanak ng Tábon na inilathala ng Adarna House noong 2014. Maaaring mabasa ang unang kabanata nito sa TALArchives.net at sa Wattpad. ۞Basahin

Serafin Geronimo: Ang Kriminal ng Baryo Concepcion (1998) ni Lav Diaz

Serafin

SA PAG-ALALA NI SERAFIN sa araw ng kasal nila ni Estela, nakitang naagasan ang babae samantalang nakatrahe’t kasayaw ang isang lalaki. Kinagabihan, matandang albularyo ang katabi ng nakaratay na babae. ۞Basahin

Barlaya Workshop 2006

973_original 2

DALAWANG LARAWANG NAISALBA mula sa lumang blog, mula sa Barlaya Writing Workshop ng Adarna House noong 2006. Ito ang isa sa mga unang pagkakataon na naupo ako bilang panelist sa isang palihan. ۞Basahin

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers