Kóntak

Maaari akong anyayahan para magbigay ng panayam tungkol sa panitikan, palihan sa malikhaing pagsulat, book signing, o simpleng kuwentuhan tungkol sa mga kathâng kagila-gilalás. Maaari akong kontakin sa ibaba. Kitakits!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers

%d bloggers like this: