Dwellers (2014) ni Eliza Victoria

dwellers

Maikli ang buhay at pagkatapos ng lahat ay hindi natin talaga kilala ang isa’t isa. Ito ang naiiwan sa akin sa pagbabasa sa Dwellers ni Eliza Victoria. Nakasalalay ang pananangan at pagbitiw sa buhay sa kawalang-katiyakan. Makikilala natin dito ang magkapatid na sina Louis at Jonah, pero hindi natin talaga sila makikilala dahil hindi na sila sina Louis at Jonah. ۞Basahin

R.U.R. [Robot Unibersal ni Rossum] (2015)

rur
Nagmula sa Tanghalang Ateneo ang larawan.

Nauna kong nabasa ang nobelang War with the Newts (1936) ni Karel Čapek bago ko pa man nalaman na siya ang nagpakilala ng robot sa wika ng ating mga naratibong kagila-gilalas na inilulunan ang agam-agam sa relasyon ng tao at ng agham. Sa nobela, malinaw ang mga temang umiinog sa pag-unawa ng tao sa di-tao (ang newts) at ang pagkilala sa kaibahan nila bilang lunsaran ng di-pagkakaunawaan at tunggalian. Sabihin pa, nauna na ngang siniyasat ni Čapek sa R.U.R. ang temang ito. ۞Basahin

Si Daginding, ang Unang Daga sa Buwan (1980) nina Roberto Alonzo at Renato Gamos

NCBD Blog Tour Header

BILANG BAHAGI NG NBCD 2015 BLOG TOUR, itinatampok ko ngayon ang isa sa mga paborito kong aklat-pambata: ang Si Daginding, ang Unang Daga sa Buwan (Adarna House, 1980), na ikinuwento ni Roberto Alonzo (Virglio S. Almario) at iginuhit ni Renato Gamos. ۞Basahin

Ang Pagong at ang Matsing (1889) ni José Rizal

MatsingStranglingPagong-Stills

Noong 1889, inilathalâ ni José Rizal sa Trubner’s Record ng London ang “Dalawang Pabulang Silanganin,” isang pagtutulad sa kuwentong-bayan ng Filipinas at Japan. Kasama rito ang kuwentong “Ang Pagong at ang Matsing,” na isinulat mismo ni Rizal sa Ingles. ۞Basahin

Serafin Geronimo: Ang Kriminal ng Baryo Concepcion (1998) ni Lav Diaz

Serafin

SA PAG-ALALA NI SERAFIN sa araw ng kasal nila ni Estela, nakitang naagasan ang babae samantalang nakatrahe’t kasayaw ang isang lalaki. Kinagabihan, matandang albularyo ang katabi ng nakaratay na babae. ۞Basahin

Tabi Po, Isyu 1 & 2 (2014) ni Mervin Malonzo

tabi po

KAGAYA NG MARAMI, una kong nabasa ang Tabi Po ni Mervin Malonzo sa internet. At tulad din siguro ng marami, nauna akong namangha (at nainggit!) sa magkakasabay na karahasan, katatawanan, at kapangahasan ng mga salita’t larawan doon. Salamat at inilabas ang bersiyon nito bilang mga aklat noong isang taon. ۞Basahin

Ang Hudhud ni Aliguyon (Ifugaw)

banawe

Ang payaw ng mga Ifugaw. Kuha ni E. Narvaez noong Disyembre 2012.


DI TULAD NG KARANIWANG EPIKO, halos walang kagila-gilalas sa “Ang Awit sa Tag-ani ni Aliguyon” na inawit ni Hinayup Bantayan ng Burnay at nalathala sa Antolohiya ng mga Panitikang ASEAN (1983). Masasabing napakapraktikal ng daigdig na ginagalawan ng epikong ito ng mga Ifugaw, sapagkat umiinog sa ekonomikong transaksiyon at katatagan sa likod ng mga digmaan at pag-aasawahan. ۞Basahin

Norte, Hangganan ng Kasaysayan (2013) ni Lav Diaz

Screen Shot 2015-01-16 at 11.45.06 PM

HABANG NASA BILIBID, nananaginip si Joaquin na dinadalaw niya ang kaniyang mag-iina sa probinsiya, lumilipad siya sa ibabaw ng mga pananim, sa tabi ng dagat, at saka sinisilip ang asawa’t nahihimbing na mga anak mula sa labas ng bahay, subalit hindi siya makalapit. ۞Basahin

The Descartes Highlands (2014) ni Eric Gamalinda

The Descartes Highlands

ISANG TIYAK NA LUNAN sa buwan ang Descartes Highlands––dito lumapag ang misyong Apollo 16 ng Estados Unidos noong 1972. Nang taon ding iyon, idineklara naman ang Batas Militar sa Filipinas. Sa nobelang The Descartes Highlands ni Eric Gamalinda, pagkakataon ang mga iyon upang muling pagmunian ang relasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Amerikanong si Andrew Brezsky na napadpad sa Filipinas para takasan ang giyera sa Vietnam. ۞Basahin

Maikling Pambungad sa 1001 Kagila-gilalás

FullSizeRender copy

PALAGI’Y SINISIYASAT KO ang ugnayan ng akda at realidad na pareho kong kinasasadlakan sa sandali ng pagbabasa. Subalit hindi lamang ang mundo sa labas––ang inuupuan, ang pahina ng aklat, ang hangin at lamig ng paligid, ang lahat ng dinaranas nang tuwiran at di-tuwiran ng mga pandama––ang bumubuo sa realidad ko. ۞Basahin

Relación de las Islas Filipinas (1604) ni Pedro Chirino

7871461_f520

ISANG MAIKLI’T PANIMULANG PAGMUMUNI ito sa Relación de las Islas Filipinas (1604) ni Pedro Chirino (1557–1635), isang misyonerong Heswita na naitalaga bilang kura paroko ng Taytay. Nauna ko itong isinulat bilang maikling reaksiyon sa akda ni Chirino para sa klase sa doktorado sa ilalim ni Dr. Rosario Cruz Lucero sa UP Diliman noon pang 2008. ۞Basahin

Shake, Rattle, and Roll 14: The Invasion (2012) ni Chito Roño

shake-rattle-roll-14-mmff-2012

OF ALL THE MMFF ENTRIES in 2012, I decided to watch Shake, Rattle and Roll 14: The Invasion first for two guilty pleasure reasons: the SRR series itself & Chito Roño. ۞Basahin

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers