Pagbabago sa Iskedyul sa Lunes–Miyerkoles

2015-04-16 16.20.21

Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon sa Ateneo. Tungkol ito sa pagbabago sa mga gagawin at iskedyul dahil sa mga nawalang klase dulot ng bagyong Falcon (walang kasalanan ang bagyong Egay rito ha).

Una, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at hindi naman kayo nasalanta ng bagyo, o sinuman sa inyong pamilya, kaibigan, o kakilala.

Ikalawa, bagaman may mungkahing magkaroon ng make-up classes, halos imposible na ito dahil sa iba-ibang iskedyul ng mga mag-aaral na lalo pang magiging komplikado kung magpapasyang magkaroon ng make-up classes ang lahat ng mga kinukuha ninyong klase. Naging mga guinea pig tayong lahat nitong Intersession Classes at may natutuhan sana ang lahat sa karanasang ito––ang administrasyon, mga guro, at mga mag-aaral. Isa pa, maaaring may iba na tayong kompromiso (tulad ko) sa ibang araw at oras na labas sa talagang oras ng ating klase.

Ikatlo, kapag tiningnan ang ating silabus, may tatlo pa dapat tayong paksa: 1) Pambungad sa Kulturang Popular, 2) Pambungad sa Pinoy Komiks, at 3) 13 Tala sa Maikling Kuwentong Pambata. Samantala, may dalawa pang kahingian sa klase na hindi pa natin nagagawa: 1) Pagsasanay Blg. 10 at 2) Ikalawang Mahabang Pagsusulit.

Kaya naman, narito ang aking mga resolusyon:

1. Hindi na natin matatalakay ang huling dalawang paksa, nakalulungkot man. Abangan na lamang ang mga post ko sa aking website na may kinalaman sa mga ito sa mga darating na linggo kahit hindi ko na kayo mag-aaral, kung talagang interesado kayo sa mga ito. Sa Lunes naman natin tatalakayin ang “Pambungad sa Kulturang Popular,” at sa Lunes din gaganapin ang Pagsasanay Blg. 10. Paalala na sa Lunes din ninyo ipapasa ang Pagsasanay Blg. 9 na alternatibong PR sheet para sa Sonata Maria.

2. Isasagawa natin ang Ikalawang Mahabang Pagsusulit (IMP) bilang pagsusulit na pabigkas (oral exams) sa Martes at Miyerkoles (14–15 Hulyo). Magpo-post ako sa aking website ngayong Sabado (11 Hulyo) ng limang (5) tesis kaugnay ng mga tinalakay natin (at tatalakayin pa sa Lunes) at binasa ninyo para sa klase. Ang mga ito ang kailangan ninyong paghandaan para sa IMP; may 10 minuto ang bawat isa sa inyo para ipaliwanag ang mabubunot ninyong tesis sa oras ng orals. Kasama ng limang tesis ang pamantayan para sa pagmamarka. Ipo-post ko naman ang sign-up sheet para sa iskedyul ng orals sa labas ng Kagawaran sa Lunes, alas-9:30 nu.

3. Huwag kalilimutan na ngayong Sabado at Linggo (11–12 Hulyo) ang mga huling araw ng pagpapasa ng blog entry para sa Pakikilahok sa Klase.

Sa bandang huli, good luck sa ating lahat na malampasan nang maluwalhati ang natitirang mga araw ng intersession classes. Kayang-kaya ninyo ang mga ito. Kaunti na lang! Huwag susuko! Abangan ang mga anunsiyo ko sa Twitter sakaling may biglaang kailangan ninyong maláman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers

%d bloggers like this: