Pagsasánay Blg. 5: Ang Aking Huling El Bimbo

2013-02-17 12.11.46

Para ito sa mga mag-aaral ko sa Panitikan ng Filipinas ngayong Intersesyon 2015 sa Ateneo.

PAGKATAPOS ninyong basahin ang The El Bimbo Variations ni Adam David, ibig kong kayo naman ang gumawa ngayon ng sarili ninyong baryasyon sa unang dalawang linya ng kanta ng Eraserheads na hindi pa ginagamit ni David at ng mga dati kong mag-aaral na gumawa ng sarili nilang variations dito.

Para sa pagmamarka ng malikhaing gawain na ito, may dalawang mahalagang konsiderasyon: 1) antas ng kahirapan (level of difficulty) at 2) pagkakagawa (execution). Oo, katulad ng batayan ng isang artistic event sa Olympics! Halimbawa, mas mataas ang antas ng kahirapan ng isang nobela kaysa sa isang tanaga, subalit maaaring mas mataas ang kalidad ng pagkakagawa ng tanaga kaysa sa nobela. (Halimbawa lang iyan; maliban kung talagang may gagawa sa inyo ng nobela sa loob ng tatlong araw lang!) Ang makakukuha ng pinakamatataas na marka, kung gayon, ay iyong pinakamahusay ang pagkakagawa ng pinakamahirap na anyo; pinakamababa naman ang makukuha ng hindi mahusay na pagkakagawa ng pinakamadaling anyo.

Gawin ang inyong variation sa isang blog entry upang makagamit ng kahit na anong media na mailalagay sa blog. Ipasa sa [email protected] ang link sa inyong variation hanggang 11:59 n.g. sa 26 Hunyo 2015, Biyernes.

Gamitin ang sumusunod na format sa email:

Subject ng Email: Pagsasanay Bilang 5

Body ng Email:
Link sa espesipikong blog entry na naglalaman ng variation
Buong Pangalan
Klase at Seksiyon sa Filipino

Aabangan ko ang bersiyon ninyo ng alaala ng sariling Paraluman ng inyong kabataan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers

%d bloggers like this: