Pag-aabang sa Kundiman: Isang Tulambuhay

yehey

ANG PAG-AABANG SA KUNDIMAN: ISANG TULAMBUHAY ang una kong aklat ng tula, matapos ang chapbook na Isa na Namang Pagtingala sa Buwan. Inilathala ito noong 2006 ng Office of Research and Publications (ORP) ng Ateneo sa ilalim ng direktor nito noong si Karen Cardenas o Ma’am K. 

Mas kilala ngayon si Ma’am K ng marami bilang eksperto sa panahon ng K’s Weather. Sinuportahan niya nang lubos ang lahat ng hiling ko, mula sa size ng libro, hanggang sa uri ng papel, hanggang sa mga plano para sa paglulunsad; at lagi kong pahahalagahan na siya ang unang publisher na nagtiwala sa akin. Nakalulungkot na nagsara na ang ORP, pero ipinagmamalaki ko na nakahanay ng aklat ko ang mga aklat nina Rolando S. Tinio, Jose F. Lacaba, Danton Remoto, Simeon Dumdum, at DM Reyes bilang mga makatang naunang inilathala ng ORP.

Pag-aabang sa Kundiman Cover spread

May introduksiyon ni Pambansang Alagad ng Sining Virgilio S. Almario ang aklat, at hinilingan ko rin ng blurb ang ilan sa mga iginagalang kong makata: sina Ma’am Beni (Benilda S. Santos), Sir Mike (Michael M. Coroza), Allan Popa, at Naya S. Valdellon, na ka-batch ko sa Ateneo at kasa-kasamang nangarap tumula sa Heights. Si Panch Alcaraz na kasama pa noon sa School of Humanities ang gumawa ng ilustrasyon para sa cover; si R. Jordan P. Santos naman ang nagdisenyo ng aklat. Sa aklat na ito ko unng inilathala ang salitang tulambúhay na nauna kong ginamit sa aking MA tesis noong 2004. (Hanggang ngayon, madalas na talambuhay pa rin ang isinusulat sa mga PR.) Ginawa ko ito noon para pahalagahan ang nag-iisang persona ng naratibong binubuo ng mga tulang liriko sa koleksiyon, si Elias. Naging finalist ang libro sa National Book Award noong 2007 at nakasama sa talaan ng NBDB ng Highly Recommended Supplementary Materials na inilabas noong 2012.

Pag-aabang invites

Inilunsad ang aklat sa Conspiracy Garden Café noong 12 Mayo 2006. Dumalo ang halos lahat ng kaibigan ko, kahit iyong mga nanggaling pa sa San Pablo. Bukod sa mga kaibigan kong manunulat na nagbasa ng mga tula mula sa aklat, nagtanghal din ang kaibigan ko mula sa kolehiyo at lead singer ng Dirty Kitchen, si Chris Carandang. Tinugtog niya ang ilan sa mga orihinal niyang komposisyon.

Bahagi ng aklat ang mga tula mula sa aking koleksiyon na “Pag-aabang sa Kundiman at Iba Pang Tula” na nagwagi ng ikalawang gantimpala sa kategoryang Tula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature noong 2002. Kasama rin dito ang mga tulang nasa nauna kong chapbook na nabanggit sa itaas. Isa sa mga tulang bahagi ng aklat ang “Kay Mariang Makiling,” na bahagi na ngayon ng required na babasahin para sa mga nasa Grade 7 sa bagong kurikulum ng K–12 bilang paksa para sa Linggo 14. Ang tula namang pinagmulan ng pamagat ng koleksiyon ay nauna kong ipinasa para sa Bertigo, isang timpalak sa tula na inilunsad ng Matanglawin noong nasa kolehiyo pa ako. Maaaring makita ang pinakaunang bersiyon ng “Pag-aabang sa Kundiman” dito. Binanggit ko rin ang aklat na ito sa isang sanaysay na isinulat ko para sa hal.

Narito ang kompletong talaan ng nilalaman ng aklat (pansinin na ang mga seksiyon may pamagat na “. . .” ay kumakatawan sa mga tulang walang pamagat sa aklat na bahagi ng poetic sequence na nagtatampok sa isang “Makata” bilang pangunahing tauhan):

 • Alibugha
 • .  .  .
 • Kanto
 • Isang Dekada ang Pagitan
 • Ang Nagdaan
 • .  .  .
 • Elias
 • Matapos Magbasa
 • Hindi Ako Masusugatan
 • Aral sa Heograpiya
 • Kay Mariang Makiling
 • .  .  .
 • Basta, ‘Tay
 • Liham kay Elias
 • Misteryo ng Hapis
 • Sa Ating mga Palad
 • Pananalig sa Kamalig
 • Doon sa Amin
 • Bugtong
 • .  .  .
 • Tanghaling Tapat
 • Ang Kartero sa Baryo
 • Mapa
 • Mabuting Balita
 • Pag-aabang sa Kundiman
 • Kababata
 • May Panahong Ganito
 • Siyang Inibig ng Diwata
 • Kay Ligaya
 • .  .  .
 • Bago ang Agahan
 • Liham ni Elias
 • Buwan ng mga Bulaklak
 • Panaginip
 • Mga Pagtakas sa Kamatayan
 • Paskong-Pasko
 • Isa na namang Pagtingala sa Buwan
 • .  .  .
 • Panganay
 • Sapagkat Lagi’y Tinatanong Mo Ako
 • Palaging May Ligaw na Pusa
 • Pagitan
 • Huling Awit kay Mariang Makiling
 • .  .  .
 • Mga Hapon ng Sipay
 • Ka ilang an
 • Abas sa Wakas
 • .  .  .
 • Kundiman

ILANG KRITISISMO

 • Genevieve L. Asenjo, “Kung ang Makata ay ang Tula ay ang Blurbs at Introduksiyon, Nasaan ang Mambabasa? [Isang Rebyu ng Pag-aabang sa Kundiman: Isang Tulambuhay ni Edgar Calabia Samar]” sa Ideya Volume VIII No. 1 (2006).
 • Sa kolum niyang Breaking Signs sa Panorama, isinulat ni Cirilo F. Bautista sa “Three Books and the Copyright Law” ang isang pagsusuri sa aklat. Hindi ganap na positibo, subalit mainam na iyon kaysa wala; ang mabuti’y binasa niya. 

13 Disyembre 2014 | 12:05 nu

5 Comments on “Pag-aabang sa Kundiman: Isang Tulambuhay

 1. Pingback: Kay Mariang Makiling | Artsíbong Atísan

 2. Pingback: May Okey Pa Ba sa Filipino? | Artsíbong Atísan

 3. Pingback: Basta, ‘Tay | Artsíbo ng Kagila-gilalás

 4. Pingback: April Begins | Artsíbo ng Kagila-gilalás

 5. Pingback: Raffle ng out-of-print 1st edition ng “Pag-aabang sa Kundiman” at ng hard-to-find companion book nitong “Walong Diwata ng Pagkahulog” | Artsíbo ng Kagila-gilalás

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers

%d bloggers like this: